Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 09/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử UV UBND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 (Đoàn Thái, Tuyết Nhung) 25/07/2022 25/07/2022
2 08/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm UV UBND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 25/07/2022 25/07/2022
3 07-TTr-HĐND Tờ trình V/v giới thiệu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện 22/07/2022 22/07/2022
4 76/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022 04/07/2022 04/07/2022
5 77/TTr-UBND Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 04/07/2022 04/07/2022
6 05/TTr-HĐND Tờ tình và dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2023 02/07/2022 02/07/2022
7 04/TTr-HĐND Tờ tình và dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện 02/07/2022 02/07/2022
8 72/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 01/07/2022 01/07/2022
9 73/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 01/07/2022 01/07/2022
10 74/TTr-UBND Tờ trình Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 01/07/2022 01/07/2022
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:34
số người truy cậpHôm qua:217
số người truy cậpTuần này:779
số người truy cậpTháng này:3171
số người truy cậpTất cả:355431
số người truy cậpĐang trực tuyến:13