VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình V/v giới thiệu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

07-TTr-HĐNDTải file đính kèm