Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 21/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do thường trực HĐND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI 18/12/2019 18/12/2019
2 20/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển KTXH năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 18/12/2019 18/12/2019
3 19/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện KH đầu tư công,mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2020 18/12/2019 18/12/2019
4 18/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020 18/12/2019 18/12/2019
5 17/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế 2019 và nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế năm 2020 18/12/2019 18/12/2019
6 16/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 18/12/2019 18/12/2019
7 05/CV-BKTXH Về việc trao đổi về dự kiến phân giao dự toán kinh phí năm 2020 28/11/2019 28/11/2019
8 15/BC-KTXH Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện 26/11/2019 26/11/2019
9 04/KH-KTXH Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện 20/11/2019 20/11/2019
10 14/BC-KTXH Báo cáo thẩm tra dự thảo Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 11/10/2019 11/10/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:337
số người truy cậpHôm qua:379
số người truy cậpTuần này:1274
số người truy cậpTháng này:6891
số người truy cậpTất cả:364519
số người truy cậpĐang trực tuyến:11