Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 18/CV-HĐND Công văn V/v vv góp ý với dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 22/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy 14/04/2021 14/04/2021
2 16/CV-TTr.HĐND Công văn V/v báo cáo triển khai nhiệm vụ liên quan đến chức năng Thường trực HĐND huyện 12/04/2021 12/04/2021
3 14/CV-HĐND Công văn yêu cầu xử lý dứt điểm về mương thoát nước theo ý kiến của cử tri khu dân cư số 2 02/04/2021 02/04/2021
4 07/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2021 và chương trình công tác tháng 04/2021 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 29/03/2021 29/03/2021
5 03/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ Hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 23/03/2021 23/03/2021
6 08-TTr-HĐND Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (Huỳnh Trung Sơn) 22/03/2021 22/03/2021
7 07/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (Nguyễn Anh Nhựt) 22/03/2021 22/03/2021
8 06/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (Huỳnh Trung Sơn) 19/03/2021 19/03/2021
9 05/TTr-HĐND Tờ trình về giới thiệu số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (Huỳnh Trung Sơn) 19/03/2021 19/03/2021
10 04/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (Nguyễn Anh Nhựt) 19/03/2021 19/03/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:98
số người truy cậpHôm qua:113
số người truy cậpTuần này:445
số người truy cậpTháng này:5424
số người truy cậpTất cả:352102
số người truy cậpĐang trực tuyến:6