VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022

Tài liệu đính kèm:

74/TTr-UBNDTải file đính kèm