VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ tình và dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2023

Tài liệu đính kèm:

05/TTr-HĐNDTải file đính kèm