Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 20/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 12 tháng 2020 và chương trình công tác tháng 01, 02/2021 của HĐND huyện 30/12/2020 30/12/2020
2 29/TB-HĐND Thông báo vắng mặt tại đại phương và phân công điều hành hoạt động HĐND huyện 30/12/2020 30/12/2020
3 30/CV-HĐND CV góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo năm 2020 25/12/2020 25/12/2020
4 29/CV-HĐND CV góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 09/12/2020 09/12/2020
5 26/TB-HĐND Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 09/12/2020 09/12/2020
6 28/CV-HĐND V/v nội dung họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 12 năm 2020 03/12/2020 03/12/2020
7 27/CV-HĐND V/v tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri tại các Hội nghị Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện 01/12/2020 01/12/2020
8 17/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác giám sát của HĐND huyện năm 2020 30/11/2020 30/11/2020
9 09/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 30/11/2020 30/11/2020
10 13/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐND huyện XI, nhiệm kỳ 2016-2021 30/11/2020 30/11/2020
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:319
số người truy cậpHôm qua:379
số người truy cậpTuần này:1256
số người truy cậpTháng này:6873
số người truy cậpTất cả:364501
số người truy cậpĐang trực tuyến:11