VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Tài liệu đính kèm:

73/TTr-UBNDTải file đính kèm