VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022

Tài liệu đính kèm:

77/TTr-UBNDTải file đính kèm