VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ tình và dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

04/TTr-HĐNDTải file đính kèm