Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 24/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo 19/12/2020 19/12/2020
2 23/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện sự nghiệp kinh tế năm 2020 và nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
3 22/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
4 21/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
5 20/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Côn Đảo 19/12/2020 19/12/2020
6 19/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
7 18/BC-BKTXH Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2020 30/11/2020 30/11/2020
8 17/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020; Phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 20/11/2020 20/11/2020
9 16/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tổng kết 02 năm thực hiện thí điểm chủ trương Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2018 của HĐND huyện 20/11/2020 20/11/2020
10 15/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch khu dân cư phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dương 20/11/2020 20/11/2020
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:318
số người truy cậpHôm qua:379
số người truy cậpTuần này:1255
số người truy cậpTháng này:6872
số người truy cậpTất cả:364500
số người truy cậpĐang trực tuyến:13