VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử UV UBND huyện Côn Đảo Khóa XII nhiệm kỳ 2021- 2026 (Đoàn Thái, Tuyết Nhung)

Tài liệu đính kèm:

09/TTr-HĐNDTải file đính kèm