VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022

Tài liệu đính kèm:

72/TTr-UBNDTải file đính kèm