Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 25/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( Tùng, Nhưt, Đat) 31/07/2020 31/07/2020
2 24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( Pham Ngoc Nhon) 31/07/2020 31/07/2020
3 23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/07/2020 31/07/2020
4 22/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Biên, Trình) 31/07/2020 31/07/2020
5 21/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Châu Vũ) 31/07/2020 31/07/2020
6 13/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2021 30/07/2020 30/07/2020
7 20/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
8 19/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
9 18/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
10 17/NQ-HĐND Nghị quyết đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2020 30/07/2020 30/07/2020
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:24
số người truy cậpHôm qua:175
số người truy cậpTuần này:552
số người truy cậpTháng này:2944
số người truy cậpTất cả:355205
số người truy cậpĐang trực tuyến:7