VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2020

Tài liệu đính kèm:

17/NQ-HĐNDTải file đính kèm