VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Biên, Trình)

Tài liệu đính kèm:

22/NQ-HĐNDTải file đính kèm