VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tài liệu đính kèm:

23/NQ-HĐNDTải file đính kèm