VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( Pham Ngoc Nhon)

Tài liệu đính kèm:

24/NQ-HĐNDTải file đính kèm