VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Châu Vũ)

Tài liệu đính kèm:

21/NQ-HĐNDTải file đính kèm