VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tài liệu đính kèm:

19/NQ-HĐNDTải file đính kèm