Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
151 18/NQ-HĐND Về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017 20/12/2016 20/12/2016
152 23/NQ-HĐND Phê chuẩn Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn 2030 20/12/2016 20/12/2016
153 17/NQ-HĐND VV điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch KTXH năm 2016 26/09/2016 26/09/2016
154 16/NQ-HĐND VV XDCB, mua sắm, sửa chữa TSCĐ, SNKT 6 tháng cuối năm 2016 15/07/2016 15/07/2016
155 15/NQ-HĐND VV nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2016 15/07/2016 15/07/2016
156 14/NQ-HĐND VV phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 15/07/2016 15/07/2016
157 02/NQ-HĐND VV xác nhận kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND huyện 24/06/2016 24/06/2016
158 13/NQ-HĐND VV chương trình công tác HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016 24/06/2016 24/06/2016
159 11/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/06/2016 24/06/2016
160 10/NQ-HĐND Về việc ban hành Nội quy và Quy chế làm việc của các kỳ họp HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 24/06/2016 24/06/2016
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:22
số người truy cậpHôm qua:113
số người truy cậpTuần này:369
số người truy cậpTháng này:5348
số người truy cậpTất cả:352026
số người truy cậpĐang trực tuyến:4