VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm:

13/NQ-HĐNDTải file đính kèm