Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
121 07/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018 11/07/2018 11/07/2018
122 06/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 11/07/2018 11/07/2018
123 05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2018 11/07/2018
124 04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2018 11/07/2018
125 03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Chương trình công tác giám sát năm 2019 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/07/2018 11/07/2018
126 02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Phạm Văn Non) 10/07/2018 10/07/2018
127 01/NQ-HĐND Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo ( ông ĐoànThái, Trần Đắc Lực) 10/07/2018 10/07/2018
128 16/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 22/12/2017 22/12/2017
129 15/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua săm, sửa chữa tài sản cố định; sự nghiệp kinh tế năm 2018 22/12/2017 22/12/2017
130 14/NQ-HĐND Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 22/12/2017 22/12/2017
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:26
số người truy cậpHôm qua:113
số người truy cậpTuần này:373
số người truy cậpTháng này:5352
số người truy cậpTất cả:352030
số người truy cậpĐang trực tuyến:4