VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ( Trần Hùng Tâm, Nguyễn Thành Đạt

Tài liệu đính kèm:

02/NQ-HĐNDTải file đính kèm