Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 31/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện 21/12/2021 21/12/2021
2 27/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 2021 và phương hướng năm 2022 16/12/2021 16/12/2021
3 26/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022 16/12/2021 16/12/2021
4 25/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022 16/12/2021 16/12/2021
5 24/BC-BKTXH Báo cáo của Ban KT-XH về thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trường Trung học sơ sở Lê Hồng Phong 16/12/2021 16/12/2021
6 23/BC-BKTXH Báo cáo của Ban KT-XH về thẩm tra Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện 16/12/2021 16/12/2021
7 22/BC-BKTXH Báo cáo của Ban KT-XH về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 16/12/2021 16/12/2021
8 21/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 16/12/2021 16/12/2021
9 20/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 (điều chỉnh lần 4) 16/12/2021 16/12/2021
10 01/TB-BKTXH Thông báo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc dời thời gian tổ chức thẩm tra tài liệu Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện 10/12/2021 10/12/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:62
số người truy cậpHôm qua:82
số người truy cậpTuần này:416
số người truy cậpTháng này:1693
số người truy cậpTất cả:353953
số người truy cậpĐang trực tuyến:5