VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo của Ban KT-XH về thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2020

Tài liệu đính kèm:

22/BC-BKTXHTải file đính kèm