VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tài liệu đính kèm:

26/BC-BKTXHTải file đính kèm