VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

31/BC-BKTXHTải file đính kèm