Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
91 15/NQ-HĐND Nghị quyết Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019 17/07/2019 17/07/2019
92 14/NQ-HĐND Nghị quyết Về quản lý địa bàn các khu dân cư 17/07/2019 17/07/2019
93 13/NQ-HĐND Nghi quyết về Chương trình giám sát của hội đồng nhân dân huyện năm 2020 17/07/2019 17/07/2019
94 12/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 17/07/2019 17/07/2019
95 11/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm 17/07/2019 17/07/2019
96 09/NQ - HĐND Nghị quyết Về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 17/07/2019 17/07/2019
97 10/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2019 17/07/2019 17/07/2019
98 08/NQ-HĐND Nghị Quyết về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 17/07/2019 17/07/2019
99 07/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi một phần nội dung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/4/2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 03/05/2019 03/05/2019
100 06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 03/05/2019 03/05/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:22
số người truy cậpHôm qua:113
số người truy cậpTuần này:369
số người truy cậpTháng này:5348
số người truy cậpTất cả:352026
số người truy cậpĐang trực tuyến:4