VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết thông qua đồ án thiết kế đô thị Khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

01/NQ-HĐND Tải file đính kèm