VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết V/v thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

02/NQ-HĐNDTải file đính kèm