VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Dân cư - Dịch vụ đô thị Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

03/NQ-HĐND Tải file đính kèm