VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "xây dựng hệ thống hạ tầng kỷ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K

Tài liệu đính kèm:

06/NQ-HĐND Tải file đính kèm