Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 07/KH-BKTXH Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thẩm tra tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 27/11/2023 27/11/2023
2 06/KH-BPC Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII 27/11/2023 27/11/2023
3 4663/UBND-TCKH V/v đăng ký bổ sung chương trình trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/11/2023 25/11/2023
4 06/QĐ-HĐND Quyết định Triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23/11/2023 23/11/2023
5 94/HĐND-VP V/v xin dời thời gian gửi các tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện 21/11/2023 21/11/2023
6 32/KH-HĐND Kế hoạch Phân công thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 21/11/2023 21/11/2023
7 4576/UBND-VP V/v xin dời thời gian gửi các tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện 20/11/2023 20/11/2023
8 31/KH-HĐND Kế hoạch Tuyền truyền về Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/11/2023 16/11/2023
9 29/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Thảo luận tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 14/11/2023 14/11/2023
10 28/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 13/11/2023 13/11/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:24
số người truy cậpHôm qua:175
số người truy cậpTuần này:552
số người truy cậpTháng này:2944
số người truy cậpTất cả:355205
số người truy cậpĐang trực tuyến:7