VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Tài liệu đính kèm:

06/KH-BPCTải file đính kèm