VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v xin dời thời gian gửi các tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

4576/UBND-VPTải file đính kèm