VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Phân công thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

32/KH-HĐNDTải file đính kèm