VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quyết định Triệu tập Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

06/QĐ-HĐNDTải file đính kèm