VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Tổ chức Thảo luận tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

29/KH-HĐNDTải file đính kèm