VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đăng ký bổ sung chương trình trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm:

4663/UBND-TCKHTải file đính kèm