Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 14/BC-BPC Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các dự thảo Nghị Quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện Côn Đảo khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 21/12/2021 21/12/2021
2 11/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện 17/12/2021 17/12/2021
3 10/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021 17/12/2021
4 09/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả công tác kiểm sát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 17/12/2021 17/12/2021
5 08/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 17/12/2021 17/12/2021
6 06/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 17/12/2021 17/12/2021
7 07/BC-BPC Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ Tư HĐND huyện 17/12/2021 17/12/2021
8 13/BC-BPC Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 17/12/2021 17/12/2021
9 12/BC-BPC Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra Nghị quyết về thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2022 trình kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021 17/12/2021
10 05/BC-BPC Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện 01/12/2021 01/12/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:37
số người truy cậpHôm qua:269
số người truy cậpTuần này:306
số người truy cậpTháng này:3258
số người truy cậpTất cả:264927
số người truy cậpĐang trực tuyến:11