VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tài liệu đính kèm:

13/BC-BPCTải file đính kèm