VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các dự thảo Nghị Quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện Côn Đảo khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

14/BC-BPCTải file đính kèm