VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện trình kỳ họp thứ Tư HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

07/BC-BPCTải file đính kèm