VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo của Ban Pháp chế về thẩm tra Nghị quyết về thông qua Kế hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo năm 2022 trình kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

12/BC-BPCTải file đính kèm