VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

24/BC-BKTXHTải file đính kèm