VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

20/BC-BKTXHTải file đính kèm