Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 154/TTr-UBND Tờ trình Về việc điều chỉnh, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 13/12/2023 13/12/2023
2 152/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 08/12/2023 08/12/2023
3 148/TTr-UBND Tờ trình Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Hướng Dương 05/12/2023 05/12/2023
4 147/TTr-UBND Tờ trình Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hạ tầng đường Hồ Thanh Tòng 05/12/2023 05/12/2023
5 139/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 30/11/2023 30/11/2023
6 140/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 30/11/2023 30/11/2023
7 141/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024 30/11/2023 30/11/2023
8 142/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 30/11/2023 30/11/2023
9 10/TTr-HĐND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 17/11/2023 17/11/2023
10 08/TTr-HĐND Tờ trình Về việc giới thiệu danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 14/11/2023 14/11/2023
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:22
số người truy cậpHôm qua:217
số người truy cậpTuần này:767
số người truy cậpTháng này:3159
số người truy cậpTất cả:355420
số người truy cậpĐang trực tuyến:11