VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024

Tài liệu đính kèm:

152/TTr-UBNDTải file đính kèm