VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

Tài liệu đính kèm:

140/TTr-UBNDTải file đính kèm